Op onze school hebben we een brede preventieve basiszorg voor alle leerlingen.

Basiszorg is de begeleiding die elke leerling krijgt en door elke leerkracht wordt gegeven. Het is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te maken van hun talenten en mogelijkheden. 

Soms is de behoefte van de leerling groter dan wat in de basiszorg wordt aangeboden. 

In overleg met leerling, ouders en zorgcoördinator, worden afspraken gemaakt op maat van de leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

Afhankelijk van de situatie kan dit gaan van extra ondersteuning tot een individueel aangepast traject (IAC).

Heb je leer en/of concentratieproblemen, krijg je op school extra ondersteuning, of volg je les in het buitengewoon onderwijs? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze zorgcoördinator om de verschillende mogelijkheden te bespreken.

Account