stedelijk conservatorium voor muziek, woord en dans

reglement voor schooljaar 2017-2018

 Tussen de ondergetekenden:

De STAD HASSELT, vertegenwoordigd door de heer Geert LAVRYSEN, directeur van het Stedelijk Conservatorium voor Muziek Woord en Dans, hierna genoemd "De Stad", enerzijds en de huurder

Artikel 1. - De Stad geeft de huurder die aanvaardt het muziekinstrument in huur voor het schooljaar 2017-2018.

Artikel 2. - De huurprijs bedraagt ........ € te betalen via BC/ OV 
Indien u niet wenst verder te huren en het instrument wordt binnengebracht na 30 september zal de huurprijs voor een volledig schooljaar worden aangerekend !

Artikel 3. - Het muziekinstrument wordt ter beschikking van de huurder gesteld bij de ondertekening van onderhavige overeenkomst en dient terug ingeleverd te worden bij het einde van het schooljaar 2017-2018 en uiterlijk op 20 juni 2018 !

Artikel 4. - De verhuring van eenzelfde instrument voor meer dan twee schooljaren is uitgesloten. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de overeenkomst nog met één jaar verlengd worden. Hiertoe dient een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag gericht te worden aan de directeur van het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans, ten laatste één maand voor het einde van de huurtermijn.

Artikel 5. - De huurder erkent het gehuurde instrument in goede staat van onderhoud en werking te ontvangen.

Artikel 6. - De huurder is aansprakelijk voor alle beschadigingen en verliezen, diefstal inbegrepen, die gedurende de huurtijd aan het verhuurde instrument of bijhorigheden ontstaan. Herstellingen dienen steeds aan het secretariaat van het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans aangevraagd te worden en mogen nooit door de huurder uitgevoerd worden.

Artikel 7. - De huurder verbindt zich ertoe het instrument in goede staat terug in te leveren.

Artikel 8. - Uit hoofde van de noodwendigheden, eigen aan het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord en Dans, kan de onmiddellijke teruggave van het muziekinstrument op ieder ogenblik gevorderd worden, mits terugbetaling van de huurprijs naar rata van de resterende huurtijd in volle maanden, zonder dat de huurder recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Artikel 9. - Door de huurder is een borgsom van 50,00 € verschuldigd, eveneens te betalen bij terbeschikkingstelling van het verhuurde instrument. Deze borgsom wordt, zonder dat hij intresten heeft opgebracht ten voordele van de huurder, vrijgegeven bij teruggave van het verhuurde instrument onder aftrek van de herstelkosten van eventuele beschadigingen.


Aldus overeengekomen te Hasselt op 21/06/2017 in twee exemplaren waarvan ieder partij erkent een exemplaar ontvangen te hebben.


Voor de STAD:

de directeur, de huurder,

Geert LAVRYSEN


.

Welke instrumenten kan je huren ?

Cello| contrabas| cornet|dwarsfluit| gitaar| hobo| hoorn| klarinet| saxofoon alt-tenor-sopraan-bariton| trombone| trompet| tuba tenor-bariton| viool en altviool| xylofoon.

Gelieve adreswijzigingen onmiddellijk door te mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Account