voordracht | toneel | welsprekendheid

| jongeren | 3 studiejaren | 2 uur per week | M1 t/m M3 |

als voortzetting van de lagere graad.

In M1 en M2 volgen de leerlingen 1 uur dramatische expressie in groepsverband en 1 uur voordracht in groepen van 3 à 4 leerlingen.

In M3 volgen ze 1 uur voordracht en 1 uur toneel.

| volwassenen +15 jaar | 3 studiejaren | 2 uur per week | M1 t/m M3 |

Volwassenen of jongeren vanaf 15 jaar die willen starten met woord, beginnen meteen in de middelbare graad.
2 uur per week les: 1 uur Verbale Vorming en 1 uur voordracht of toneel of ­welsprekendheid.

Kandidaten worden begin september in een verkennend gesprek met de coördinator geholpen met de beste keuze van de voor hen meest geschikte doelgroep. Via een vaardigheidsproef (natuurlijke aanleg en eventuele voorkennis) kunnen zij eventueel in een hoger niveau instappen

De cursus voordracht beoogt vooral het verwerven van inzicht in de literatuur door het leren verklanken en interpreteren van gedichten en proza van uiteenlopende genres. Verder tracht zij ook een verfijnde uitspraak te bekomen door precieze accentuatie, modulatie en plaatsing van stiltes. Ook hier wordt de leerling de kans geboden om voor het publiek op te treden tijdens voorstellingen en poëzieavonden.

De cursus toneel heeft als doel de verbale en lichamelijke uitdrukking van dramatische ontwikkelingen tussen verschillende karakters ten behoeve van een publiek. Door het doorgronden en analyseren van verschillende teksten en karakters zijn de lessen toneel een belangrijke bron van zelfkennis en dragen ze aldus bij tot het vormen van de persoonlijkheid van de leerling.

Aan het einde van de middelbare graad wordt tevens een getuigschrift van de ­middelbare graad afgeleverd.

Account