structuur van de muziekdafdeling | vakken

Structuur

Van je 8ste tot en met je 14de kan je 4 leerjaren volgen in de lagere graad. In het 1ste leerjaar volg je notenleer en samenzang. Vanaf het 2de leerjaar kan je kiezen voor een instrument of een zangopleiding volgen. Je volgt daarnaast ook algemene muzikale vorming en samenzang. Je krijgt minstens 3,5 uur les per week. Ben je 15 jaar of ouder, dan volg je de 3 leerjaren voor volwassenen en start je al in het 1ste leerjaar met een instrument of met zang.

LAGERE GRAAD
JONGEREN
vanaf 8 jaar / duur: 4 jaar
 De instapleeftijden moeten bereikt zijn voor 31 december
  L1:  2u amv,  ½u samenzang
  L2:   2u amv,  ½u samenzang, 1u instrument/zang
  L3:   2u amv,  ½u samenzang, 1u instrument/zang
  L4:  2u  amv,  ½u samenzang, 1u instrument/zang 
VOLWASSENEN
vanaf 15 jaar / duur: 3 jaar
Zelfde structuur als bij jongeren alleen is de Lagere Graad volwassenen maar 3 jaar i.p.v. 4 jaar en mag je onmiddellijk met een instrument beginnen. Na de lagere graad volgt de middelbare graad en de hogere graad zoals bij de jongeren.
  L1: 2u amv + 1/2u samenzang + 1u instrument of zang
  L2: 2u amv + 1/2u samenzang + 1u instrument of zang
  L3: 2u amv + 1/2u samenzang + 1u instrument of zang

De middelbare graad duurt 3 leerjaren. Je bekwaamt je verder in je instrument of zang. 
Je leert samen musiceren in een orkest, ensemble of koor. Wie wil kan ook leren om zelf muziek te schrijven.
Er zijn 7 keuzemogelijkheden:
Algemene muziektheorie (harmonie, muziek leren schrijven)
Instrument
Instrument - jazz en lichte muziek
Samenspel = creatief musiceren
Zang
Zang - jazz en lichte muziek
Stemvorming
Naargelang de gekozen mogelijkheden volg je minstens 2 of 3 uren les per week.

MIDDELBARE GRAAD
JONGEREN - VOLWASSENEN
vanaf 12 jaar / duur: 3 jaar
 De instapleeftijden moeten bereikt zijn voor 31 december
OPTIE INSTRUMENT(ook voor Jazz en Lichte Muziek)  / SAMENSPEL: 
  M1: 1u AMC + 1u instrument + 1u samenspel*
  M2: 1u AMC + 1u instrument + 1u samenspel*
  M3: 1u AMC + 1u instrument + 1u samenspel*
*samenspel: samenspel / begeleidingspraktijk/ koor / orkest of ensemble
OPTIE ZANG
(ook voor Jazz en Lichte Muziek)   / STEMVORMING: 
  M1: 1u AMC + 1u zang / stemvorming + 1u koor of combo
  M2: 1u AMC + 1u zang / stemvorming + 1u koor of combo
  M3: 1u AMC + 1u zang / stemvorming + 1u koor of combo
OPTIE AMT: 
  M1: 1u AMC + 1u AMT (geschreven harmonie)
  M2: 1u AMC + 1u AMT (geschreven harmonie)
  M3: 1u AMC + 1u AMT (geschreven harmonie)

Er zijn 3 leerjaren om je muzikale vaardigheden verder te verdiepen. Je groeit uit tot een veelzijdig muzikant die zowel zelfstandig als in een orkest of band kan functioneren. Als je naar het hoger kunstonderwijs (conservatorium) wil, kan je je ook op theoretisch vlak verder bekwamen.
Er zijn 12 keuzemogelijkheden in de hogere graad:
Algemene muzikale vorming
Dirigentenopleiding vocale muziek
Experimentele muziek
Instrument
Instrument - jazz en lichte muziek
Muziekgeschiedenis
Muziektheorie
Samenspel
Samenspel - jazz en lichte muziek
Stemvorming
Zang
Zang - jazz en lichte muziek

HOGERE GRAAD
JONGEREN - VOLWASSENEN
vanaf 15 jaar / duur: 3 jaar
OPTIE INSTRUMENT (ook voor Jazz en Lichte Muziek) 
  H1: 1u instrument + 1u instrumentaal ensemble of orkest, begeleidingspraktijk of ensemble of koor
  H2: 1u instrument + 1u instrumentaal ensemble of orkest, begeleidingspraktijk of ensemble of koor
  H3: 1u instrument + 1u instrumentaal ensemble of orkest, begeleidingspraktijk of ensemble of koor
OPTIE ZANG (ook voor Jazz en Lichte Muziek) 
  H1: 1u zang + 1u vocaal ensemble, lyrische kunst of koor
  H2: 1u zang + 1u vocaal ensemble, lyrische kunst of koor
  H3: 1u zang + 1u vocaal ensemble, lyrische kunst of koor
OPTIE MUZIEKGESCHIEDENIS
  H1: 2u muziekgeschiedenis
  H2: 2u muziekgeschiedenis
  H3: 2u muziekgeschiedenis
OPTIE MUZIEKTHEORIE
  H1: 1u muziektheorie
  H2: 1u muziektheorie
  H3: 1u muziektheorie 
OPTIE AMV: 
  H1: 2u algemene muzikale vorming (AMV)
  H2: 2u algemene muzikale vorming (AMV)
  H3: 2u algemene muzikale vorming (AMV)

Krijg ik een getuigschrift?
Na elke graad krijg je een attest of getuigschrift als bewijs van het behaalde niveau. De studierichting muziek legt een stevige basis voor een muziekopleiding in het hoger kunstonderwijs | conservatorium | .

Account