klassieke richting

De middelbare graad is een voortzetting van de lagere graad. Vanaf de MG kan men kiezen uit 4 verschillende opties: instrumentale vorming, vocale vorming, theoretische vorming of Jazz en Lichte Muziek (JALM)

| instrumentale vorming | 3 studiejaren | 3 uur per week |

Instrumentstudie wordt verdergezet met 1 wekelijks lesuur in een groep van 2 à max 4 leerlingen.

Algemene muziekcultuur (AMC), een klassikaal vak van 1 uur per week waarin alle facetten van muziek beleven aan bod komen.

Samen musiceren gedurende 1 uur per week. Men kan kiezen uit: begeleidings­praktijk (enkel voor akkoordinstrumenten zoals piano, klavecimbel, orgel of gitaar) of samenspel of koor of het harmonieorkest….
Met de cursus samenspel wordt beoogd kleine of grotere combinaties te vormen om samen te musiceren. Er bestaan gitaarensembles, koperensembles, houtblazersensembles, slagwerkensembles, strijkensembles, een klarinet­ensemble, een harmonieorkest, een strijkorkest, kwartetten, trio’s, duo’s allerhande, vierhandig piano...
In begeleidingspraktijk leert men meteen een akkoordbegeleiding onder een melodie spelen, of een 2de stem improviseren.

| vocale vorming | 3 studiejaren | 3 uur per week |

Verdere studie van zang voor jongeren en volwassenen die er reeds mee startten.
De lestijd is eveneens 1 wekelijks uur in groep van 2 à max 4 leerlingen.

Algemene Muziekcultuur (AMC) gedurende 1 uur per week, zie instrumentale vorming

Daarbij moet de leerling zang wekelijks 1 uur koor volgen.
Met de cursus koor wordt beoogd kleine of grotere combinaties te vormen en te musiceren binnen het schoolkoor.

| theoretische vorming | 3 studiejaren | 2 uur per week |

De studenten die een beter inzicht willen krijgen in composities, die verdere muziekstudies ambiëren of die zelf willen componeren raden wij de cursus Algemene Muziektheorie (AMT) aan.
Deze cursus wordt gegeven in groepen van 2 à max 4 leerlingen gedurende 1 lesuur per week gecombineerd met de cursus Algemene Muziekcultuur (1 lesuur per week).
Studenten die reeds de cursussen instrumentale vorming volgen kunnen de cursus AMT supplementair volgen.

Bij het beëindigen (met vrucht) ontvangt de student een getuigschrift van de middelbare graad.

jazz

Naast de klassieke richting kan men vanaf de middelbare graad kiezen voor de optie Jazz en Lichte Muziek (JALM). Het conservatorium kiest hier bewust voor Jazz, niet voor lichte muziek.

instrumentale vorming | jazz en lichte muziek (JALM)

| middelbare graad | 3 studiejaren | 3 uur per week |

Verdere studie van het instrument, in groepen van 2 à max 4 leerlingen, met bijzondere aandacht voor het ontwikkelen van improvisatievaardigheid, binnen het idioom van de jazz, 1 uur per week.

Tijdens algemene muziekcultuur krijgt men een overzicht van de jazz en wordt de noodzakelijke theoretische bagage (akkoordenleer) gegeven die nodig is tijdens de improvisatiesessies, 1 uur per week.

In verschillende ensembles (combo’s) leert men samen te musiceren en te improviseren. Zangers leggen zich toe op close harmony , 1 uur per week.

Bij het beëindigen (met vrucht) ontvangt de student een getuigschrift van de middelbare graad.

instrumentkeuze JALM | enkel vanaf Middelbare Graad |

bas | basgitaar | contrabas | drums | (elektrische) gitaar | kopers | piano | saxofoon | vibrafoon | zang | andere instrumenten zijn bespreekbaar

Meer info kan u terugvinden op de website:www.jazzopleidinghasselt.be

Account