jongeren | 4 leerjaren |

Jongeren die op 31 december van het kalenderjaar de leeftijd van 8 jaar bereikt hebben, kunnen de muziekstudie aanvatten.

| 1ste jaar | 2,5 uur per week |

De cursussen algemene muzikale vorming en samenzang (AMV en SZ) omvatten­ 2,5 wekelijkse lesuren verdeeld over 2 lesdagen (telkens 1 en 1,5 lesuren of omgekeerd).
Het lezen van de noten en het ritme wordt stap voor stap op een kindvriendelijke manier aangeleerd in de les AMV (notenleer). Het samenzingen met aandacht voor ademhaling, houding en articulatie komt aan bod tijdens het half uurtje samenzang, aansluitend aan één van de lessen AMV

| 2de tot 4de jaar | 3,5 uur per week |

Vanaf het 2de jaar volgt de leerling naast AMV en SZ ook de studie van een instrument of zang. Hiervoor krijgt hij/zij wekelijks één uur les in een groep van 2 à max 4 leerlingen.
Van het 2de tot en met het 4de jaar maakt dit in totaal 3,5u per week. Bij het beëindigen (met vrucht) van deze 3 of 4 lesjaren ontvangt de student een getuigschrift van de lagere graad en kan hij/zij overgaan naar de middelbare graad.

| klavierklas lagere graad muziek | 1 studiejaren | 1 uur per week |

De klavierleerlingen kunnen in L2 gedurende één leerjaar het aanvangsonderwijs krijgen voor klavierspel maar dit op de drie beschikbare klavierinstrumenten : clavecimbel , orgel en piano. Er wordt aandacht besteed aan de onderlinge gelijkenissen en verschillen. Tijdens de lessen bespelen de leerlingen de drie instrumenten afwisselend, vierhandig of in combinatie. Zo krijgen de leerlingen meer voeling met de eigenheid van de verschillende klavierinstrumenten en in het bijzonder het clavecimbel en het orgel. Na één leerjaar maakt de leerling dan de keuze uit de drie instrumenten en gaat daar vanaf L3 in verder.

volwassenen | vanaf 15 jaar | 3 leerjaren | 3,5 uur per week |

De cursussen algemene muzikale vorming en samenzang (AMV en SZ) omvatten 2,5 wekelijkse lesuren gegeven tijdens één lesdag (‘s avonds). Deze cursus duurt 3 leerjaren. Tezelfdertijd vat elke cursist eveneens de studie van een instrument of zang aan en krijgt hij/zij wekelijks 1 uur les in een groep van 2 à max 4 cursisten. Deze cursus duurt eveneens 3 jaren.

Bij het beëindigen (met vrucht) van deze 3 of 4 lesjaren ontvangt de student een getuigschrift van de lagere graad en kan hij/zij overgaan naar de middelbare graad.

instrumentkeuze

blokfluit | cello | contrabas | dwarsfluit (altfluit-piccolo) | gitaar | harp | hobo (engelse hoorn) | (bas-)klarinet | klavecimbel | koper (trompet, cornet, bugel, hoorn, trombone, tuba, bartiton, eufonium) | orgel | klavierklas | piano | (alt-tenor-sopraan)saxofoon | slagwerk (xylofoon, vibrafoon, marimba, drums, pauken, klokkenspel en allerhande klein slagwerk) | (alt-)viool | zang

Account