structuur van de jazzafdeling |vakken

Ben je 15 jaar of ouder, dan volg je de 3 leerjaren voor volwassenen in de lagere graad en start je al in het 1ste leerjaar met een instrument of met zang.

LAGERE GRAAD
VOLWASSENEN
vanaf 15 jaar / duur: 3 jaar.

L1:   2u AMV + 1/2u samenzang + 1u instrument of zang
L2:   2u AMV + 1/2u samenzang + 1u instrument of zang
L3:   2u AMV + 1/2u samenzang + 1u instrument of zang

D
e middelbare graad duurt 3 leerjaren. Je bekwaamt je verder in je instrument of zang. 

MIDDELBARE GRAAD
JONGEREN – VOLWASSENEN
vanaf 12 jaar / duur: 3 jaar

OPTIE INSTRUMENT voor jazz en lichte muziek  / SAMENSPEL
M1:  1u AMC + 1u instrument + 1u samenspel
M2:  1u AMC + 1u instrument + 1u samenspel
M3:  1u AMC + 1u instrument + 1u samenspel

OPTIE  ZANGvoor jazz en lichte Muziek
M1:  1u AMC + 1u zang + 1u close harmony
M2:  1u AMC + 1u zang  + 1u close harmony
M3:  1u AMC + 1u zang  + 1u close harmony

In de hogere graad zijn 3 leerjaren om je muzikale vaardigheden verder te verdiepen. Je groeit uit tot een veelzijdig muzikant die zowel zelfstandig als in een orkest of band kan functioneren. Als je naar het hoger kunstonderwijs (conservatorium) wil, kan je je ook op theoretisch vlak verder bekwamen.

HOGERE GRAAD
JONGEREN - VOLWASSENEN
vanaf 15 jaar / duur: 3 jaar

OPTIE INSTRUMENTvoor jazz en lichte muziek
H1:  1u instrument + 1u instrumentaal ensemble of  close harmony
H2:  1u instrument + 1u instrumentaal ensemble of close harmony
H3:  1u instrument + 1u instrumentaal ensemble of close harmony

OPTIE ZANGvoor jazz en lichte muziek
H1:  1u zang + 1u vocaal ensemble  of close harmony
H2:  1u zang + 1u vocaal ensemble of close harmony
H3:  1u zang + 1u vocaal ensemble of close harmony

OPTIE  MUZIEKGESCHIEDENIS voor jazz en lichte muziek
H1:  2u muziekgeschiedenis jazz
H2:  2u muziekgeschiedenis jazz
H3:  2u muziekgeschiedenis jazz

Krijg ik een getuigschrift?
Na elke graad krijg je een attest of getuigschrift als bewijs van het behaalde niveau. De studierichting muziek legt een stevige basis voor een muziekopleiding in het hoger kunstonderwijs | conservatorium |.

Account